Stemming

Motie van de leden Van Weerdenburg en Wilders over de juridische sector in Somalië

14,7 %
85,3 %


PVV

VVD

SP

PvdD

CU

PvdA

SGP

D66

DENK

CDA

GL

FVD

50PLUS


Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEERDENBURG EN WILDERS

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland financieel bijdraagt aan het versterken van de rechtsstaat in Somalië, mede om de invloed van het formele recht in de regio's te versterken;

constaterende dat in de huidige Somalische Grondwet staat dat de sharia de basis is van al het recht in Somalië en dat wetten en regels niet tegen de sharia in mogen gaan en dat de Nederlandse regering dit erkent;

constaterende dat Somalië lid is van de OIC en daarmee de Caïrodeclaratie van de islamitische mensenrechten onderschrijft waarin staat dat de islamitische sharia het uitgangspunt is;

spreekt uit dat het volstrekt onacceptabel is dat met Nederlands belastinggeld rechtbanken worden gefinancierd waar recht gesproken zal worden op basis van de barbaarse sharia;

verzoekt de regering direct te stoppen met het financieren van de juridische sector in Somalië,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weerdenburg

Wilders


Motie van de leden Van Weerdenburg en Wilders over de juridische sector in Somalië

2017-11-23
Dossier: 34775-XVII
Indiener(s): Danai van Weerdenburg (PVV), Geert Wilders (PVV)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVII-16.html