Stemming

Amendement van het lid Van den Hul over 30 miljoen voor de voortzetting van het project SheDecides

34,0 %
66,0 %


D66

50PLUS

SGP

CU

DENK

PvdD

VVD

CDA

FVD

PvdA

GL

PVV

SP


Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN HUL

Ontvangen 16 november 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 3 Sociale vooruitgang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 30.000 (x € 1.000).

II

In artikel 5 Versterkte kaders voor ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 30.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement beoogt het budget voor Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan verspreiding van HIV/aids (beleidsartikel 3.1) te verhogen met dertig miljoen euro. Deze verhoging maakt het mogelijk de inzet voor de rechten van vrouwen en meisjes wereldwijd door voortzetting van het initiatief SheDecides invulling te geven bovenop de huidige inzet op het gebied van Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan verspreiding van HIV/aids.

Vrouwen en meisjes moeten wereldwijd kunnen rekenen op seksuele voorlichting, kraamzorg en veilige abortus; dit komt niet alleen henzelf en hun gezin ten goede, maar ook hun land. De dekking komt daarom uit een verlaging van hetzelfde bedrag uit het niet juridisch verplichte deel op beleidsartikel 5 (Versterkte kaders voor ontwikkeling).

Van den Hul


Amendement van het lid Van den Hul over 30 miljoen voor de voortzetting van het project SheDecides

2017-11-16
Dossier: 34775-XVII
Indiener(s): Kirsten van den Hul (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVII-9.html