Kamerstuk 34775-XVII-26

Motie van het lid Kuik c.s. over de keuze van focuslanden en Afrika

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 23 november 2017
Indiener(s): Mustafa Amhaouch (CDA), Anne Kuik (CDA), Achraf Bouali (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVII-26.html
ID: 34775-XVII-26
Wijzigingen: 34775-XVII-47

Nr. 26 MOTIE VAN HET LID KUIK C.S.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het nodig is dat de regering aangeeft welke criteria ze gaat hanteren aangaande de keus voor en prioritering van de focuslanden en Afrika;

verzoekt de regering om, ruim voor verschijning van de beleidsnota eenduidige criteria op te stellen met bijbehorende analyse en deze naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuik

Amhaouch

Bouali