Kamerstuk 34775-XVII-8

Amendement van het lid Kuzu over het bijdragen van 1 miljoen euro aan Rohingya-vluchtelingen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 15 november 2017
Indiener(s): Tunahan Kuzu (DENK)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVII-8.html
ID: 34775-XVII-8

Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID KUZU

Ontvangen 15 november 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 3 Sociale vooruitgang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1.000).

II

In artikel 4 Vrede en veiligheid voor ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1.000).

III

In artikel 5 Versterkte kaders voor ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement voorziet in het in 2018 bijdragen van 1 miljoen euro aan het helpen van de Rohingya vluchtelingen in Bangladesh. Van deze 1 miljoen euro wordt een bedrag van 500 duizend euro ingezet voor de verbetering van de positie van vrouwen en meisjes in vluchtelingenkampen en hulpverlening aan vrouwen en meisjes die het slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld. De overige 500 duizend euro wordt ingezet in het kader van algemene hulpverlening ter verbetering van de positie van Rohingya in vluchtelingenkampen. Dekking wordt gevonden in de additionele middelen die als gevolg van de BNI-bijstelling van de HGIS-middelen bij nota van wijziging aan de begroting zijn toegevoegd.

Kuzu