Kamerstuk 34775-XVII-60

Openbaarmaking van een vertrouwelijke brief over een bewezen malversatie bij een door Nederland gefinancierde organisatie

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 17 april 2018
Indiener(s): Sigrid Kaag (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVII-60.html
ID: 34775-XVII-60

Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 april 2018

Op 9 april jl. is mijn brief over een malversatie door een Malinese NGO vertrouwelijk bij u aangeboden (Kamerstuk 34 775 XVII, nr. 59). Deze brief is per abuis als vertrouwelijk aangemerkt. Aangezien het een bewezen malversatie betreft kan de brief, die hierbij ook als bijlage is opgenomen1, openbaar met uw Kamer worden gedeeld.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag