Kamerstuk 34775-XVII-55

Voortgang intern onderzoek naar aanleiding van berichtgeving Oxfam Great Britain

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 16 maart 2018
Indiener(s): Sigrid Kaag (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVII-55.html
ID: 34775-XVII-55

Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 maart 2018

Tijdens het AO Noodhulp van 6 maart jongstleden heb ik uw Kamer toegezegd binnen tien dagen een brief te sturen over het interne onderzoek dat ik heb laten uitvoeren naar de wijze waarop mijn ministerie geïnformeerd is over en gereageerd heeft op de misstanden bij Oxfam Great Britain in de nasleep van de aardbeving in Haïti.

Het interne onderzoek is direct gestart na het verschijnen van berichtgeving over het seksuele wangedrag. Archiefstukken zijn op systematische wijze doorgenomen, en zowel relevante medewerkers van het ministerie als van externe partijen zijn geïnterviewd. Initiële bevindingen zijn op 8 maart jl. gedeeld met ABDTOPConsult; het externe bureau dat het dossier bestudeert, om aanvullende informatie kan vragen en toetst of mijn ministerie het onderzoek adequaat heeft uitgevoerd.

Met het oog op de vereiste zorgvuldigheid en volledigheid van dit onderzoek, blijkt de oorspronkelijke termijn van tien dagen helaas niet haalbaar. Er is een week extra nodig om dit proces te voltooien. U ontvangt het onderzoek, de externe toets door ABDTOPConsult, alsmede een tijdspad van de verdere vervolgstappen en stukken die de Kamer in de komende periode kan verwachten omtrent de misstanden in de noodhulpsector, uiterlijk 23 maart aanstaande.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag