Stemming

Motie van het lid Van den Hul c.s. over een overkoepelend genderbeleid

32,7 %
67,3 %


PVV

SP

D66

PvdA

VVD

CU

CDA

GL

FVD

SGP

PvdD

DENK

50PLUS


Nr. 33 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ondanks de huidige inspanningen ter bevordering van gelijke rechten en kansen er wereldwijd nog onvoldoende vooruitgang is geboekt;

constaterende dat een overkoepelend kabinetsbreed genderbeleid ontbreekt;

verzoekt de regering, een overkoepelend genderbeleid te ontwikkelen en te komen tot gendermainstreaming in het kabinetsbeleid en de Kamer hier zo spoedig mogelijk over te informeren, uiterlijk voor de Voorjaarsnota,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul

Diks

Ouwehand


Motie van het lid Van den Hul c.s. over een overkoepelend genderbeleid

2017-11-23
Dossier: 34775-XVII
Indiener(s): Kirsten van den Hul (PvdA), Esther Ouwehand (PvdD), Isabelle Diks (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVII-33.html