Kamerstuk 34775-XVII-41

Motie van het lid Ouwehand c.s. over voedsel als mensenrecht

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 23 november 2017
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD), Isabelle Diks (GL), Kirsten van den Hul (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVII-41.html
ID: 34775-XVII-41

Nr. 41 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de VN-rapporteur voor het recht op voedsel adviseert een mensenrechtenbenadering te kiezen om voedselzekerheid te kunnen borgen, ook op lange termijn;

spreekt uit dat voedsel primair als mensenrecht benaderd moet worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Diks

Van den Hul