Stemming

Motie van het lid Becker over een bijdrage van andere landen aan CERF

28,0 %
72,0 %


SGP

CDA

VVD

GL

CU

SP

PvdA

PVV

PvdD

D66

50PLUS

DENK

FVD


Nr. 20 MOTIE VAN HET LID BECKER

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland met een bijdrage van 60,6 miljoen in 2017 van de totale 380 miljoen euro in CERF, het noodfonds van de VN, de derde donor in de wereld is;

constaterende dat er nog steeds veel landen zijn die geen of een kleine, bijdrage leveren, zoals Saudi-Arabië, China, Italië en België, en het fonds daardoor onvoldoende kapitaal heeft;

van mening dat bij acute humanitaire crises onmiddellijke inzet mogelijk moet zijn zonder de meest actieve donorlanden steeds opnieuw een extra bijdrage te hoeven vragen;

verzoekt de regering, er in VN-verband bij andere landen op aan te dringen ook een substantiële en structurele bijdrage aan CERF te leveren, de Nederlandse bijdrage hierop af te stemmen en de Kamer zo snel mogelijk over de resultaten te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Becker


Motie van het lid Becker over een bijdrage van andere landen aan CERF

2017-11-23
Dossier: 34775-XVII
Indiener(s): Bente Becker (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVII-20.html