Stemming

Motie van het lid Kuik c.s. over de kennispositie op het gebied van water en voedsel

82,0 %
18,0 %


VVD

PVV

CU

DENK

50PLUS

SGP

PvdD

PvdA

CDA

SP

D66

GL

FVD


Nr. 27 MOTIE VAN HET LID KUIK C.S.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland veel kennis heeft aangaande de agro/food sector en water;

constaterende dat dit zeer belangrijke onderwerpen zijn om de SDG's te behalen;

constaterende dat Nederland hiermee in het bijzonder bijdraagt aan de versterking van voedselwaardenketens, het aanpakken van klimaatverandering en het aanpakken van de grondoorzaken van migratie;

constaterende dat er steeds volop gewerkt wordt vanuit het bedrijfsleven, in samenwerking met maatschappelijke organisaties en kennisinstituten zoals de Universiteit Wageningen aan innovatieve technologieën in opkomende landen;

verzoekt de regering, deze kennispositie van Nederland op het terrein van water en voedsel te erkennen en optimaal te benutten in het internationaal handelsbeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuik

Amhaouch

Bouali

Voordewind

Dijkgraaf


Motie van het lid Kuik c.s. over de kennispositie op het gebied van water en voedsel

2017-11-23
Dossier: 34775-XVII
Indiener(s): Achraf Bouali (D66), Mustafa Amhaouch (CDA), Anne Kuik (CDA), Elbert Dijkgraaf (SGP), Joël Voordewind (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVII-27.html