Stemming

Motie van de leden Van Weerdenburg en Edgar Mulder over intrekken van de anbi-status van Oxfam Novib

14,7 %
85,3 %


PVV

SP

SGP

PvdA

CDA

CU

50PLUS

GL

DENK

D66

FVD

PvdD

VVD


Nr. 66 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEERDENBURG EN EDGAR MULDER

Voorgesteld 13 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de directie van Oxfam Novib al in 2012 op de hoogte was van het misbruikschandaal waarbij Oxfam-medewerkers op Haïti seksfeesten hebben georganiseerd met kwetsbare meisjes, maar die kennis niet openbaar heeft gemaakt;

overwegende dat de directie van Oxfam Novib daarmee welbewust het risico heeft genomen dat daders elders in de hulpindustrie aan de slag konden gaan en daar meer slachtoffers konden maken;

overwegende dat de directie van Oxfam Novib, gezien de recente opzeggingen, de afgelopen jaren geld heeft ontvangen van donateurs, die hun geld elders besteed zouden hebben als zij op de hoogte waren geweest van de misstanden op Haïti en in die zin dus zijn misleid door het bestuur van Oxfam Novib;

verzoekt de regering, de Belastingdienst op te dragen de anbi-status van Oxfam Novib in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weerdenburg

Edgar Mulder


Motie van de leden Van Weerdenburg en Edgar Mulder over intrekken van de anbi-status van Oxfam Novib

2018-06-13
Dossier: 34775-XVII
Indiener(s): Danai van Weerdenburg (PVV), Edgar Mulder (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVII-66.html