Stemming

Motie van het lid Van den Hul c.s. over betrekken van diasporaorganisaties bij nieuw beleid

50,7 %
49,3 %


DENK

FVD

PvdA

PVV

VVD

CU

50PLUS

CDA

SP

PvdD

SGP

GL

D66


Nr. 35 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat diaspora in Nederland een belangrijke rol speelt bij de door Nederland ondersteunde ontwikkeling in betreffende herkomstlanden;

verzoekt de regering diasporaorganisaties actief te betrekken bij de ontwikkeling en implementatie van nieuw beleid dat raakt aan de betreffende herkomstlanden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul

Diks

Hijink

Ouwehand

Kuzu


Motie van het lid Van den Hul c.s. over betrekken van diasporaorganisaties bij nieuw beleid

2017-11-23
Dossier: 34775-XVII
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD), Isabelle Diks (GL), Kirsten van den Hul (PvdA), Tunahan Kuzu (DENK), Maarten Hijink (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVII-35.html