Gepubliceerd: 3 november 2017
Indiener(s): Sigrid Kaag (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVII-6.html
ID: 34775-XVII-6

Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

De begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking XVII voor het jaar 2018 komt te luiden:

(Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

         
 

TOTAAL

1.791.516

2.510.199

78.811

         
 

Beleidsartikelen

1.791.516

2.510.199

78.811

         

1

Duurzame handel en investeringen

354.944

508.830

4.119

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

475.744

666.496

 

3

Sociale vooruitgang

424.577

724.927

 

4

Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

425.301

396.979

 

5

Versterkte kaders voor ontwikkeling

110.950

212.967

74.692

TOELICHTING

Algemeen

Naar aanleiding van wijzigingen in de CPB-ramingen voor het BNI is de omvang van het ODA-budget bijgesteld. Verder is maatregel K102 uit het regeerakkoord, namelijk «Dichten tijdelijke dip door correctie kasschuiven Rutte II», in deze nota van wijziging verwerkt. Verder zijn er geen negatieve bijstellingen op reeds aangegane verplichtingen als gevolg van maatregelen van het regeerakkoord.

Artikelsgewijze toelichting

Er zijn geen negatieve bijstellingen op reeds aangegane verplichtingen als gevolg van maatregelen van het regeerakkoord.

Meerjarige doorwerking

Artikel 5 Versterkte kaders van ontwikkeling

Bijstelling Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS)

De ontwikkeling van het ODA-budget is gerelateerd aan de ontwikkeling van het BNI. Naar aanleiding van de laatste macro-economische cijfers van het CPB is het budget van de HGIS opwaarts bijgesteld. Voor 2018 betekent dit een toevoeging van ruim EUR 43 miljoen oplopend tot EUR 237 miljoen in 2022.

K102 Dichten tijdelijke dip Kasschuiven Rutte II

Maatregel K102 uit het Regeerakkoord betreft de correctie voor de kasschuiven van het kabinet Rutte II. Hierdoor neemt het ODA-budget deze kabinetsperiode toe met EUR 118 miljoen in 2019 oplopend naar EUR 475 miljoen in 2022 en komt het budget weer op 0,7% BNI minus 1,4 miljard euro. De ontwikkeling van het ODA-budget blijft de komende kabinetsperiode gekoppeld aan de ontwikkeling van het BNI.

Meerjarige doorwerking verplichtingen

(Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

         

1

Duurzame handel en investeringen

2018

2019

2020

2021

2022

 

Stand voor nota van wijziging

354.944

336.402

334.187

330.342

316.881

 

Stand na nota van wijziging

354.944

336.402

334.187

330.342

316.881

             

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

2018

2019

2020

2021

2022

 

Stand voor nota van wijziging

475.744

394.260

408.174

408.174

408.174

 

Stand na nota van wijziging

475.744

394.260

408.174

408.174

408.174

             

3

Sociale vooruitgang

2018

2019

2020

2021

2022

 

Stand voor nota van wijziging

424.577

308.113

257.613

244.613

244.613

 

Stand na nota van wijziging

424.577

308.113

257.613

244.613

244.613

             

4

Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

2018

2019

2020

2021

2022

 

Stand voor nota van wijziging

425.301

254.118

408.118

244.118

408.118

 

Stand na nota van wijziging

425.301

254.118

408.118

244.118

408.118

             

5

Versterkte kaders voor ontwikkeling

2018

2019

2020

2021

2022

 

Stand voor nota van wijziging

110.950

19.157

110.950

18.950

18.950

 

Stand na nota van wijziging

110.950

19.157

110.950

18.950

18.950

             

Totaal

 

2018

2019

2020

2021

2022

 

Stand voor nota van wijziging

1.791.516

1.312.050

1.519.042

1.246.197

1.396.736

 

Stand na nota van wijziging

1.791.516

1.312.050

1.519.042

1.246.197

1.396.736

Meerjarige doorwerking uitgaven

(Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

         

1

Duurzame handel en investeringen

2018

2019

2020

2021

2022

 

Stand voor nota van wijziging

508.830

459.197

420.050

495.205

381.394

 

Stand na nota van wijziging

508.830

459.197

420.050

495.205

381.394

             

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

2018

2019

2020

2021

2022

 

Stand voor nota van wijziging

666.496

663.427

663.427

663.882

663.882

 

Stand na nota van wijziging

666.496

663.427

663.427

663.882

663.882

             

3

Sociale vooruitgang

2018

2019

2020

2021

2022

 

Stand voor nota van wijziging

724.927

724.793

725.729

725.729

725.729

 

Stand na nota van wijziging

724.927

724.793

725.729

725.729

725.729

             

4

Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

2018

2019

2020

2021

2022

 

Stand voor nota van wijziging

396.979

400.260

400.260

400.260

400.260

 

Stand na nota van wijziging

396.979

400.260

400.260

400.260

400.260

             

5

Versterkte kaders voor ontwikkeling

2018

2019

2020

2021

2022

 

Stand voor nota van wijziging

169.071

164.285

290.382

434.741

545.067

 

HGIS bijstelling

43.896

129.482

175.364

205.514

237.326

 

K102 Dichten tijdelijke dip door correctie kasschuiven Rutte II

 

118.000

304.000

331.000

475.000

 

Stand na nota van wijziging

212.967

411.767

769.746

971.255

1.257.393

             

Totaal

 

2018

2019

2020

2021

2022

 

Stand voor nota van wijziging

2.466.303

2.411.962

2.499.848

2.719.817

2.716.332

 

HGIS bijstelling

43.896

129.482

175.364

205.514

237.326

 

K102 Dichten tijdelijke dip door correctie kasschuiven Rutte II

 

118.000

304.000

331.000

475.000

 

Stand na nota van wijziging

2.510.199

2.659.444

2.979.212

3.256.331

3.428.658

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag