Kamerstuk 34775-XVII-19

Motie van het lid Becker c.s. over een proactieve handelsagenda

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 23 november 2017
Indiener(s): Anne Kuik (CDA), Achraf Bouali (D66), Joël Voordewind (CU), Bente Becker (VVD)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVII-19.html
ID: 34775-XVII-19

74,0 %
26,0 %

PvdA

FVD

CU

SP

D66

DENK

SGP

PVV

PvdD

VVD

CDA

50PLUS

GL


Nr. 19 MOTIE VAN HET LID BECKER C.S.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met Nederlandse handel ruim 2,2 miljoen banen verbonden zijn en 32% van het bbp ervan afhankelijk is;

overwegende dat dit niet vanzelfsprekend is en ondernemers steun verdienen om in de toekomst met hun producten en innovaties de wereld te blijven veroveren en verbeteren;

overwegende dat het bedrijfsleven zelf een ambitieus doel gesteld heeft om in 2030 40% van het bbp met handel te verdienen;

verzoekt de regering, met een proactieve handelsagenda te komen waarin ten minste de behoefte van ondernemers aan toegang tot financiering, betere informatievoorziening en het meer bundelen van krachten in regio's en sterke sectoren worden opgepakt;

verzoekt het kabinet tevens, deze voor het zomerreces aan de Kamer aan te bieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Becker

Bouali

Voordewind

Kuik