Kamerstuk 34775-XVII-25

Motie van het lid Diks over het multilaterale investeringsgerecht

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 23 november 2017
Indiener(s): Isabelle Diks (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVII-25.html
ID: 34775-XVII-25

28,0 %
72,0 %

CDA

SGP

PvdA

PVV

VVD

FVD

GL

CU

D66

SP

DENK

PvdD

50PLUS


Nr. 25 MOTIE VAN HET LID DIKS

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, bij de Europese Commissie aan te dringen dat het voorgenomen multilaterale investeringsgerecht zo wordt ingericht dat het slechts zou kunnen worden aangesproken na het doorlopen van de gehele nationale rechtsgang,

en gaat over tot de orde van de dag.

Diks