Kamerstuk 34775-XVII-30

Motie van het lid Hijink c.s. over het financieringskader voor noodhulp

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 23 november 2017
Indiener(s): Kirsten van den Hul (PvdA), Esther Ouwehand (PvdD), Maarten Hijink (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVII-30.html
ID: 34775-XVII-30

34,7 %
65,3 %

PVV

PvdD

DENK

SP

CDA

SGP

D66

GL

50PLUS

FVD

PvdA

VVD

CU


Nr. 30 MOTIE VAN HET LID HIJINK C.S.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er contextgebonden verschillen zijn in de flexibele inzetbaarheid van noodhulporganisaties;

van mening dat hierop blijvend dient te worden gestuurd door te letten op effectiviteit ter plaatse, vertrouwen van lokale partijen, bewezen capaciteit voor schaalbare hulp en bewezen toegang tot de meest kwetsbaren, waaronder vrouwen en meisjes;

constaterende dat het kabinet de komende maanden bekijkt hoe de flexibiliteit in de besteding van noodhulp kan worden vormgegeven;

verzoekt de regering, deze criteria te behouden als leidraad bij het financieringskader voor noodhulp,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink

Van den Hul

Ouwehand