Kamerstuk 34775-XVII-33

Motie van het lid Van den Hul c.s. over een overkoepelend genderbeleid

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 23 november 2017
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD), Kirsten van den Hul (PvdA), Isabelle Diks (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVII-33.html
ID: 34775-XVII-33

32,7 %
67,3 %

SGP

CU

D66

PvdD

VVD

DENK

PVV

CDA

FVD

50PLUS

GL

SP

PvdA


Nr. 33 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ondanks de huidige inspanningen ter bevordering van gelijke rechten en kansen er wereldwijd nog onvoldoende vooruitgang is geboekt;

constaterende dat een overkoepelend kabinetsbreed genderbeleid ontbreekt;

verzoekt de regering, een overkoepelend genderbeleid te ontwikkelen en te komen tot gendermainstreaming in het kabinetsbeleid en de Kamer hier zo spoedig mogelijk over te informeren, uiterlijk voor de Voorjaarsnota,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul

Diks

Ouwehand