Kamerstuk 34775-XVII-51

Jaarplanning 2018 Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 19 januari 2018
Indiener(s): Sigrid Kaag (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVII-51.html
ID: 34775-XVII-51

Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 januari 2018

Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 11 december 2017 inzake de Jaarplanning Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Bijgaand vindt u gevraagd overzicht van de stukken die het kabinet voornemens is in 2018 aan de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te doen toekomen. Met het oog op de veranderende internationale actualiteit behelst dit overzicht de stukken die een vast en terugkerend karakter hebben of ter voorbereiding op een voorzienbare internationale bijeenkomst worden opgesteld. Daarnaast bevat dit overzicht de stukken die direct voortvloeien uit het Regeerakkoord. Per stuk wordt aangegeven wanneer uw Kamer dit stuk kan verwachten.

Aangezien het inkomend Oostenrijks voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie zijn vergaderkalender nog niet heeft gepubliceerd, is het voor de tweede helft van het jaar op dit moment niet mogelijk om het indicatieve verzendmoment van geannoteerde agenda’s en verslagen van de Raden Buitenlandse Zaken voor Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan te geven.

U ontvangt periodiek een overzicht van Verdragen in voorbereiding. Daarnaast kunt u wetgeving in voorbereiding eigenstandig raadplegen middels KIWI. BNC-fiches en Kabinetsreacties kennen een geëigende procedure. Dit geldt ook voor de stukken aangaande de begroting en verantwoording. Deze stukken zijn derhalve buiten dit overzicht gelaten.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag

Onderwerp Kamerbrief

Indicatieve verzending

Verslag Raad Buitenlandse Zaken voor Handel d.d. 10-14 december 2017

januari

Rapportage economische missies/inkomende bezoeken

februari

Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken voor Handel en Ontwikkelingsamenwerking d.d. 20 februari 2018

februari

Verslag Raad Buitenlandse Zaken voor Handel en Ontwikkelingsamenwerking d.d. 20 februari 2018

februari

Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken voor Handel d.d. 26 februari 2018, incl. kwartaalrapportage handelsakkoorden

februari

Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken voor Handel d.d. 26 februari 2018

maart

Beleidsnota hulp en handel

april

Nederlandse inzet voor de Wereldbankgroep voorjaarsvergadering

april

Verslag Wereldbankgroep voorjaarsvergadering

mei

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken voor Handel en Ontwikkelingsamenwerking d.d. 22 mei 2018, incl. kwartaalrapportage handelsakkoorden

mei

Kamerbrief jaarlijkse rapportage voortgang op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

mei

Verslag Raad Buitenlandse Zaken voor Handel en Ontwikkelingsamenwerking d.d. 22 mei 2018

juni

Klimaatfondsbrief

juni

Jaarrapportage over het Nederlandse wapenexportbeleid

juni

Coherentiebrief over o.a. over publieke middelen voor nieuwe investeringen in fossiele brandstoffen

juli

Rapportage economische missies/inkomende bezoeken

september

Nederlandse inzet voor de Wereldbankgroep jaarvergadering

oktober

Verslag Wereldbankgroep jaarvergadering

november