Kamerstuk 34775-XVII-35

Motie van het lid Van den Hul c.s. over betrekken van diasporaorganisaties bij nieuw beleid

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018


50,7 %
49,3 %

DENK

FVD

PvdA

PVV

VVD

CU

50PLUS

CDA

SP

PvdD

SGP

GL

D66


Nr. 35 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat diaspora in Nederland een belangrijke rol speelt bij de door Nederland ondersteunde ontwikkeling in betreffende herkomstlanden;

verzoekt de regering diasporaorganisaties actief te betrekken bij de ontwikkeling en implementatie van nieuw beleid dat raakt aan de betreffende herkomstlanden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul

Diks

Hijink

Ouwehand

Kuzu