Kamerstuk 34775-XVII-46

Amendement van de leden Hijink en Karabulut ter vervanging van nr. 15 over 1 miljoen voor een platform van Afrikaanse diaspora-organisaties

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 23 november 2017
Indiener(s): Maarten Hijink (SP), Sadet Karabulut
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVII-46.html
ID: 34775-XVII-46

30,0 %
70,0 %

CDA

50PLUS

D66

PvdA

FVD

PvdD

VVD

PVV

SP

CU

DENK

GL

SGP


Nr. 46 AMENDEMENT VAN DE LEDEN HIJINK EN KARABULUT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 151

Ontvangen 23 november 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Duurzame handel en investeringen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000).

II

In artikel 1 Duurzame handel en investeringen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000).

Toelichting

Overmakingen door migranten in Europa vormen een belangrijk onderdeel van het BNP van Afrikaanse landen omdat er te weinig werk is voor de grote groep jongeren die vaak wel een opleiding heeft gevolgd. Met dit amendement wordt een brug geslagen tussen (organisaties van) Afrikaanse Nederlanders en Afrikaanse (werkloze) jongeren die moet leiden tot gerichte, bij de lokale context passende bedrijvigheid en werkgelegenheid die zowel lokale markten als het handelsverkeer tussen Nederland en Afrika bedient. Via een platform van Afrikaanse diaspora-organisaties worden concrete initiatieven uitgewerkt gericht op arbeidsintensieve sectoren en producten waar of lokaal, of in Nederland vraag naar is. Zo wordt een broer-zusrelatie tussen Nederland en het Afrikaanse land in kwestie bespoedigd en wordt een bijdrage geleverd aan het aanpakken van grondoorzaken van migratie. Met dit amendement wordt 1 miljoen euro structureel beschikbaar gesteld uit het juridisch niet-verplichte deel van artikel 1.

Hijink Karabulut