Kamerstuk 34775-XVII-43

Motie van de leden Kuzu en Van den Hul over voorlichting over ontwikkelingssamenwerking

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 23 november 2017
Indiener(s): Kirsten van den Hul (PvdA), Tunahan Kuzu (DENK)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVII-43.html
ID: 34775-XVII-43

50,7 %
49,3 %

PvdA

FVD

CDA

PVV

CU

SGP

GL

D66

VVD

DENK

50PLUS

SP

PvdD


Nr. 43 MOTIE VAN DE LEDEN KUZU EN VAN DEN HUL

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende het belang van publieke voorlichting over ontwikkelingssamenwerking en de resultaten hiervan;

constaterende dat het budget voor voorlichting op het terrein van ontwikkelingssamenwerking volgend jaar met circa 70% zal dalen en dat dit streven hierdoor wellicht onder druk zal komen te staan;

verzoekt de regering om, zich er door middel van samenwerking tussen departementen en samenwerking met maatschappelijke organisaties onverkort voor in te zetten dat de samenleving voldoende wordt geïnformeerd over ontwikkelingssamenwerking en de resultaten van ontwikkelingssamenwerking,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu

Van den Hul