Kamerstuk 34775-XVII-18

Motie van het lid Van Weerdenburg over geen cent meer voor ontwikkelingshulp

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 23 november 2017
Indiener(s): Danai van Weerdenburg (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVII-18.html
ID: 34775-XVII-18

14,7 %
85,3 %

GL

D66

FVD

PvdD

SP

DENK

PVV

SGP

50PLUS

VVD

CDA

CU

PvdA


Nr. 18 MOTIE VAN HET LID VAN WEERDENBURG

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederlanders van oudsher zeer vrijgevig zijn en heel goed zelf kunnen beslissen of, en zo ja, aan welk liefdadigheidsdoel zij hun geld doneren;

verzoekt de regering om, geen cent meer uit te geven aan ontwikkelingshulp,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weerdenburg