Kamerstuk 34775-XVII-15

Amendement van de leden Hijink en Karabulut over een bijdrage voor het initiatief Making Africa Work

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 22 november 2017
Indiener(s): Sadet Karabulut , Maarten Hijink (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVII-15.html
ID: 34775-XVII-15

Nr. 15 AMENDEMENT VAN DE LEDEN HIJINK EN KARABULUT

Ontvangen 22 november 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Duurzame handel en investeringen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000).

II

In artikel 1 Duurzame handel en investeringen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000).

Toelichting

Overmakingen door migranten in Europa vormen een belangrijk onderdeel van het BNP van Afrikaanse landen. Tegelijkertijd houdt het de migrantenstroom op gang in een continent waar te weinig werk is voor de grote groep jongeren die vaak wel een opleiding heeft gevolgd. Europa probeert met nogal ongerichte giften deze migratie te beteugelen. Met dit amendement wordt een brug geslagen tussen (organisaties van) Afrikaanse Nederlanders en Afrikaanse (werkloze) jongeren die moet leiden tot gerichte, bij de lokale context passende bedrijvigheid en werkgelegenheid die zowel lokale markten als het handelsverkeer tussen Nederland en Afrika bedient. Via een platform van Afrikaanse diaspora-organisaties worden concrete initiatieven uitgewerkt gericht op arbeidsintensieve sectoren en producten waar of lokaal, of in Nederland vraag naar is. Zo wordt een broer-zus relatie tussen Nederland en het Afrikaanse land in kwestie bespoedigd. Met dit amendement wordt 1 miljoen euro structureel beschikbaar gesteld.

Hijink Karabulut