Kamerstuk 34775-XVII-14

Amendement van de leden Hijink en Karabulut over 2 miljoen voor de bestrijding van Wildlife crime

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 22 november 2017
Indiener(s): Maarten Hijink (SP), Sadet Karabulut
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVII-14.html
ID: 34775-XVII-14

Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN HIJINK EN KARABULUT

Ontvangen 22 november 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Duurzame handel en investeringen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2.000 (x € 1.000).

II

In artikel 1 Duurzame handel en investeringen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2.000 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wordt in artikel 1 Duurzame handel en investeringen twee miljoen euro aan de bestrijding van wildlife crime besteed. Diverse populaties van wilde dieren, waaronder olifanten, neushoorns en leeuwen, slinken in hoog tempo. Wildlife crime heeft vergaande consequenties voor economieën in ontwikkelende landen, internationale veiligheid en wereldwijde biodiversiteit. Het behoud van bedreigde diersoorten en hun leefomgeving is van cruciaal belang voor het mondiale ecosysteem en de populatie van wilde dieren dient actief beschermd te worden in het kader van de bescherming van de mondiale publieke goederen. Wildlife crime is een van de grootste illegale netwerken naast mensen- en drugshandel en veel terroristische groeperingen financieren er hun moordpartijen mee. Het tegengaan van wildlife crime behoeft ondersteuning aan douane ter plaatse zodat deze de buitenlandse handel niet vervuilt. Bij de besteding van dit bedrag wordt de regering verzocht om een samenwerkingsverband tussen het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voort te zetten. De dekking voor deze besteding wordt gehaald uit artikel 1 Duurzame handel en investeringen.

Hijink Karabulut