Kamerstuk 34775-XVII-68

Gewijzigde motie van het lid Becker over voldoende toerusting van het CBF (t.v.v. 34775-XVII-63)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018

Gepubliceerd: 19 juni 2018
Indiener(s): Bente Becker (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVII-68.html
ID: 34775-XVII-68
Origineel: 34775-XVII-63

71,3 %
28,7 %

GL

D66

FVD

DENK

CU

50PLUS

SGP

PVV

CDA

SP

VVD

PvdA

PvdD


Nr. 68 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BECKER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 63

Voorgesteld 19 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is de rol van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) in het kader van de maatregelen ter bestrijding van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij hulp- en ontwikkelingsorganisaties te versterken;

constaterende dat de CBF als toezichthouder daarnaast uit eigen beweging voornemens is actief bij te dragen aan het zoveel mogelijk voorkomen en afhandelen van misstanden, alsook het toetsen van integriteitssystemen binnen de sector;

overwegende dat het van groot belang is dat de onafhankelijk toezichthouder in staat is deze belangrijke taken naar behoren uit te voeren;

verzoekt de regering, in gesprek te gaan met de onafhankelijke toezichthouder over een voldoende toerusting teneinde het integriteitsbeleid en handelen jaarlijks te kunnen beoordelen en hierover te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Becker