Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 20 december 2018
Status: Reeds afgehandeld
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Amendement
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)