Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 20 december 2018
Status: Aangenomen (Hoofdelijk 112-27)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Brief lid / fractie
Amendement
Amendement
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief lid / fractie
Brief lid / fractie
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (initiatiefwetgeving)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Brief lid / fractie
Aanhouden - aangekondigde nadere informatie afwachten
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)