Stemming

Motie van het lid Van Raan over de maatregelen om te voldoen aan het vonnis in de zaak-Urgenda

30,0 %
70,0 %


CDA

SP

SGP

50PLUS

GL

DENK

PvdD

D66

FVD

PVV

VVD

PvdA

CU


Nr. 59 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN

Voorgesteld 19 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het gerechtshof Den Haag de Staat heeft opgedragen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met ten minste 25% in 2020 ten opzichte van 1990;

constaterende dat dit betekent dat de uitstoot met ten minste zo'n 10 miljoen ton CO2 moet worden verminderd;

verzoekt de regering, om alle benodigde maatregelen te nemen om te voldoen aan het vonnis in de klimaatzaak van Urgenda;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Motie van het lid Van Raan over de maatregelen om te voldoen aan het vonnis in de zaak-Urgenda

2018-12-19
Dossier: 34534
Indiener(s): Lammert van Raan (PvdD)
Onderwerpen: lucht natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34534-59.html