Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

340 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
8 december 2023 - 5 februari 2024
De antwoorden op eerdere schriftelijke vragen over fossiele subsidiesen de beprijzing van CO2-uitstoot
Christine Teunissen (PvdD)
Rob Jetten (minister zonder portefeuille economische zaken) (D66), Marnix van Rij (staatssecretaris financiën) (CDA)
9 november 2023 - 31 januari 2024
Het niet uitvoeren van de aangenomen motie ontheffing zerp-emissiezone
Wybren van Haga (BVNL)
Micky Adriaansens (minister economische zaken) (VVD)
22 december 2023 - 29 januari 2024
De brief ‘Informeren gedoogsituatie zero-emissie bedrijfsvoertuigen van 3.501 tot en met 4.250 kg (Kamerstuk 31305-437)
Mpanzu Bamenga (D66)
Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
21 december 2023 - 23 januari 2024
Het artikel ‘Mercedes muss über hunderttausend Diesel-Auto’s zurückrufen’
Geert Gabriëls (GL)
Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA), Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)

Alle
15 februari 2024
Het verstrekken van een toegangspas voor COP28 aan GasLog
Christine Teunissen (PvdD)
Rob Jetten (minister zonder portefeuille economische zaken) (D66)
2 februari 2024
Het bericht dat de Amerikaanse regering een pauze heeft afgekondigd van de uitbouw van verdere LNG-fabrieken
Suzanne Kröger (GL)
Rob Jetten (minister zonder portefeuille economische zaken) (D66)
22 december 2023 - 18 januari 2024
Het activistisch aandeelhouderschap van Schiphol door de gemeente Amsterdam en de inzet op krimp tot maximaal 440.000 vluchten
Eddy van Hijum (CDA), Olger van Dijk (NSC)
Sigrid Kaag (viceminister-president , minister financiën) (D66), Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
22 december 2023 - 29 januari 2024
De brief ‘Informeren gedoogsituatie zero-emissie bedrijfsvoertuigen van 3.501 tot en met 4.250 kg (Kamerstuk 31305-437)
Mpanzu Bamenga (D66)
Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
21 december 2023 - 23 januari 2024
Het artikel ‘Mercedes muss über hunderttausend Diesel-Auto’s zurückrufen’
Geert Gabriëls (GL)
Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA), Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
8 december 2023 - 5 februari 2024
De antwoorden op eerdere schriftelijke vragen over fossiele subsidiesen de beprijzing van CO2-uitstoot
Christine Teunissen (PvdD)
Rob Jetten (minister zonder portefeuille economische zaken) (D66), Marnix van Rij (staatssecretaris financiën) (CDA)
20 november 2023 - 28 november 2023
Een vullingstoets
Caroline van der Plas (BBB)
van der Ch. Wal-Zeggelink
10 november 2023 - 18 december 2023
Het artikel ‘Wilde theorieën’ over hoe sporen van amfetamine bij 23 mestfabrieken terechtkwamen’
Thom van Campen (VVD)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
9 november 2023 - 31 januari 2024
Het niet uitvoeren van de aangenomen motie ontheffing zerp-emissiezone
Wybren van Haga (BVNL)
Micky Adriaansens (minister economische zaken) (VVD)
19 september 2023 - 9 oktober 2023
De brandbrief van de provincie Overijssel inzake de onverwachtse bijstelling van SDE++-basistarieven voor monomestvergisting
Chris Stoffer (SGP)
Rob Jetten (minister zonder portefeuille economische zaken) (D66)
19 september 2023 - 9 oktober 2023
Het Universiteit van Amsterdam (UvA)-rapport inzake stikstofdepositie
Caroline van der Plas (BBB), Roelof Bisschop (SGP)
van der Ch. Wal-Zeggelink
5 september 2023 - 26 oktober 2023
Het aantal illegaal gehouden dieren in de veehouderij en de daarbij horende stikstofuitstoot
Leonie Vestering (PvdD)
van der Ch. Wal-Zeggelink
30 augustus 2023 - 28 september 2023
Het bericht ‘Anje dreigt haar boerderij kwijt te raken’
Roelof Bisschop (SGP), Derk Boswijk (CDA)
van der Ch. Wal-Zeggelink
23 augustus 2023 - 6 september 2023
Het bericht 'Anje dreigt haar boerderij kwijt te raken: 'Het is ons levenswerk, maar er is geen uitweg''
Thom van Campen (VVD)
van der Ch. Wal-Zeggelink
16 augustus 2023 - 5 september 2023
Tenminste 259 PAS melders die niet worden gelegaliseerd
Pieter Omtzigt (Omtzigt), Caroline van der Plas (BBB)
van der Ch. Wal-Zeggelink
16 augustus 2023 - 11 september 2023
De uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)  door de luchtvaart
Lammert van Raan (PvdD)
Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
28 juli 2023 - 12 oktober 2023
Het artikel ‘Yara tekent voor 1,5 megaton CO2-reductie in 2030’
Joris Thijssen (PvdA), Suzanne Kröger (GL)
Micky Adriaansens (minister economische zaken) (VVD)
13 juli 2023 - 5 september 2023
Het artikel ‘Zeven boeren op Schiermonnikoog hebben een deel van hun koeien weggedaan, en lopen zo op de troepen vooruit’
Caroline van der Plas (BBB)
van der Ch. Wal-Zeggelink
4 juli 2023 - 14 september 2023
Het bericht ‘Verguisde stalvloer tegen stikstofuitstoot kan stoppende boer in de weg zitten’
Laura Bromet (GL)
van der Ch. Wal-Zeggelink , Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
30 juni 2023 - 28 augustus 2023
De aangehouden motie Eppink en Koerhuis over in overleg met de sector de omvang en samenstelling van een structureel fonds voor het verduurzamen van de luchtvaart bepalen.
Derk Jan Eppink (Libertair, Direct, Democratisch)
Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)