Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN C.S.

Ontvangen 6 december 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 2, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De zinsnede «streven Onze Ministers wie het aangaat naar een» wordt vervangen door «is de».

2. De zinsnede «van 49%» wordt vervangen door «55%».

3. Na «in 2030 en» wordt ingevoegd «streven Onze Ministers wie het aangaat naar».

Toelichting

Dit amendement stelt een harde resultaatverplichting van 55% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. Dit doel dient behaald te worden om de wereldwijde temperatuurstijging tot maximaal anderhalve graad te beperken.1

Van Raan Ouwehand Wassenberg Teunissen Akerboom