Stemming

Amendement van het lid Van Raan c.s. over het verhogen van het einddoel

3,3 %
96,7 %


VVD

D66

SGP

GL

PvdA

50PLUS

CU

PvdD

CDA

PVV

FVD

DENK

SP


Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN C.S.

Ontvangen 6 december 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 2, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Na «Deze wet» wordt een zinsnede ingevoegd, luidende «stelt doelen voor het klimaatbeleid van de regering en».

2. De zinsnede «, tot een niveau dat 95% lager ligt in 2050» wordt vervangen door «, tot een niveau dat 100% lager ligt in 2050».

Toelichting

Dit amendement regelt dat per 2050 een CO2-reductie van 100% wordt gerealiseerd ten opzichte van 19901. Dit doel dient behaald te worden om de wereldwijde temperatuurstijging tot maximaal anderhalve graad te beperken.

Van Raan Ouwehand Wassenberg Teunissen Akerboom


Amendement van het lid Van Raan c.s. over het verhogen van het einddoel

2018-12-06
Dossier: 34534
Indiener(s): Christine Teunissen (PvdD), Esther Ouwehand (PvdD), Frank Wassenberg (PvdD), Eva Akerboom (PvdD), Lammert van Raan (PvdD)
Onderwerpen: lucht natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34534-26.html