Nr. 36 BRIEF VAN DE LEDEN KLAVER, ASSCHER, BECKERMAN, JETTEN, DIK-FABER, YESILGÖZ-ZEGERIUS EN AGNES MULDER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 december 2018

Hierbij delen wij u mede dat het voorstel van wet mede zal worden verdedigd door het lid Geleijnse.

Klaver

Asscher

Beckerman

Jetten

Dik-Faber

Yesilgöz-Zegerius

Agnes Mulder