Stemming

Nader gewijzigd amendement van het lid Van Raan c.s. ter vervanging van nr. 44 over de tussendoelen verplichten

5,3 %
94,7 %


FVD

VVD

50PLUS

CU

CDA

PvdD

SGP

D66

GL

SP

DENK

PvdA

PVV


Nr. 55 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 44

Ontvangen 19 december 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 2, tweede lid, wordt «streven Onze Ministers die het aangaat naar een» vervangen door «is de», wordt «van 49%» vervangen door «49%» en wordt na «in 2030 en» ingevoegd «streven Onze Ministers die het aangaat naar».

Toelichting

Dit amendement schrapt het vrijblijvende karakter van dit tussendoel in 2030. In Nederland is de CO2-uitstoot onverminderd hoog. «De Nederlandse Staat heeft tot op heden te weinig gedaan om een gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen en doet te weinig om deze achterstand in te halen, althans op korte termijn», stelt het Gerechtshof Den Haag in de uitspraak over de «Urgenda-zaak». «Doelstellingen voor 2030 en daarna kunnen niet wegnemen dat een gevaarlijke situatie dreigt te ontstaan die vereist dat nu wordt ingegrepen.» De Verenigde Naties waarschuwt dat het na 2030 zelfs niet meer mogelijk is om de opwarming van de aarde nog onder de twee graden te houden. Zij spreken van de noodzaak van «ongekende en urgente actie»

Het Gerechtshof heeft in de uitspraak overwogen dat: de dreiging van een gevaarlijke klimaatverandering een «reële dreiging, waardoor er een ernstig risico bestaat dat de huidige generatie ingezetenen zal worden geconfronteerd met verlies van leven en/of verstoring van het gezinsleven» is.

Indieners zijn van mening dat, gezien de reële bedreiging van klimaatverandering en de lakende houding van de Staat, een vrijblijvend karakter niet gepast is. CO2-reductie dient zo snel mogelijk in gang te worden gezet.

Van Raan Ouwehand Wassenberg Teunissen Akerboom


Nader gewijzigd amendement van het lid Van Raan c.s. ter vervanging van nr. 44 over de tussendoelen verplichten

2018-12-19
Dossier: 34534
Indiener(s): Eva Akerboom (PvdD), Esther Ouwehand (PvdD), Lammert van Raan (PvdD), Christine Teunissen (PvdD), Frank Wassenberg (PvdD)
Onderwerpen: lucht natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34534-55.html