Stemming

Motie van het lid Van Raan over de jaarlijkse emissiekloof inzichtelijk maken

14,7 %
85,3 %


PVV

SGP

PvdA

CDA

VVD

D66

GL

50PLUS

PvdD

FVD

CU

DENK

SP


Nr. 56 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN

Voorgesteld 19 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het UNEP jaarlijks het gat monitort tussen hetgeen landen toezeggen in hun nationaal bepaalde bijdrage en hetgeen nodig is om de klimaatdoelstellingen te halen;

verzoekt de regering, middels een soortgelijke monitoring ook voor Nederland de jaarlijkse emissiekloof inzichtelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Motie van het lid Van Raan over de jaarlijkse emissiekloof inzichtelijk maken

2018-12-19
Dossier: 34534
Indiener(s): Lammert van Raan (PvdD)
Onderwerpen: lucht natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34534-56.html