Gepubliceerd: 27 juni 2018
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU), Attje Kuiken (PvdA), Jesse Klaver (GL)
Onderwerpen: lucht natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34534-8.html
ID: 34534-8

Nr. 8 BRIEF VAN DE LEDEN KLAVER, KUIKEN EN DIK-FABER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 juni 2018

Hierbij deel ik u mede dat, gelet op het vertrek van de leden Roemer en Van Veldhoven, het voorstel van wet mede zal worden verdedigd door de leden Beckerman en Jetten. Tevens zal het lid Asscher de verdediging overnemen van het lid Kuiken en zullen de leden Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder het voorstel van wet mede verdedigen.

Klaver

Kuiken

Dik-Faber