Stemming

Motie van het lid Van Raan over het concept Carnivoor? Geef het door!

3,3 %
96,7 %


DENK

CDA

SP

50PLUS

FVD

VVD

PvdD

GL

D66

PVV

PvdA

CU

SGP


Nr. 58 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN

Voorgesteld 19 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een plantaardig voedingspatroon positief bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelen;

constaterende dat er tijdens de klimaattop in Katowice nog veel ruimte was voor het stimuleren van een meer plantaardig voedingspatroon;

constaterende dat de voedselkeuze in sterke mate wordt bepaald door het aanbod en de sociale norm;

constaterende dat het concept «Carnivoor? Geef het door!» van professor Henriëtte Prast hierop inspeelt door plantaardige maaltijden als uitgangspunt te nemen in de menukaart, met behoud van volledige keuzevrijheid;

verzoekt de regering, om er bij de organisatoren van COP25 tijdig op aan te dringen om het concept «Carnivoor? Geef het door!» in te voeren in de catering aldaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Motie van het lid Van Raan over het concept Carnivoor? Geef het door!

2018-12-19
Dossier: 34534
Indiener(s): Lammert van Raan (PvdD)
Onderwerpen: lucht natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34534-58.html