3,3 %
96,7 %

D66

CDA

SGP

CU

PvdD

FVD

50PLUS

SP

PVV

PvdA

DENK

VVD

GL


Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN C.S.

Ontvangen 6 december 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 2, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Na «Deze wet» wordt een zinsnede ingevoegd, luidende «stelt doelen voor het klimaatbeleid van de regering en».

2. De zinsnede «, tot een niveau dat 95% lager ligt in 2050» wordt vervangen door «, tot een niveau dat 100% lager ligt in 2050».

Toelichting

Dit amendement regelt dat per 2050 een CO2-reductie van 100% wordt gerealiseerd ten opzichte van 19901. Dit doel dient behaald te worden om de wereldwijde temperatuurstijging tot maximaal anderhalve graad te beperken.

Van Raan Ouwehand Wassenberg Teunissen Akerboom