Nr. 40 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN C.S.

Ontvangen 19 december 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 2 wordt voor het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 01. Deze wet heeft tot doel de wereldwijde opwarming van de aarde te beperken tot maximaal twee graden Celsius, waarbij gestreefd wordt naar anderhalve graad Celsius.

Toelichting

Nederland heeft in 2015 ingestemd met het VN-klimaatakkoord te Parijs. Het akkoord heeft als doel: de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius. Het voorliggende wetsvoorstel dient om dit internationaal overeengekomen doel na te komen.

Van Raan Ouwehand Wassenberg Teunissen Akerboom