Nr. 9 BRIEF VAN DE LEDEN KLAVER, ASSCHER, BECKERMAN, JETTEN, DIK-FABER, YESILGÖZ-ZEGERIUS EN AGNES MULDER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 juni 2018

Hierbij bieden wij u aan de nota van wijziging bij het voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet).

Wij verzoeken de Kamer deze nota van wijziging ter advisering voor te leggen aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

Klaver

Asscher

Beckerman

Jetten

Dik-Faber

Yesilgöz-Zegerius

Agnes Mulder