Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Van Raan c.s. ter vervanging van nr. 29 over het instellen van een tussendoel voor 2040

5,3 %
94,7 %


GL

VVD

FVD

DENK

SGP

D66

PvdA

PvdD

PVV

CDA

SP

CU

50PLUS


Nr. 54 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 29

Ontvangen 19 december 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 2, tweede lid, wordt «2030 en» vervangen door «2030, is de reductie van de emissies van broeikasgassen 77% in 2040 en streven Onze Ministers die het aangaat naar».

Toelichting

Dit amendement regelt dat per 2040 een CO2-reductie van 77% wordt gerealiseerd ten opzichte van 1990.

Het opnemen van een tussendoel in 2040 geeft een extra houvast op weg naar het uiteindelijke doel van 100% CO2-reductie in 2050. Dit doel dient behaald te worden om de wereldwijde temperatuurstijging tot maximaal anderhalve graad te beperken.

Van Raan Ouwehand Wassenberg Teunissen Akerboom


Gewijzigd amendement van het lid Van Raan c.s. ter vervanging van nr. 29 over het instellen van een tussendoel voor 2040

2018-12-19
Dossier: 34534
Indiener(s): Frank Wassenberg (PvdD), Christine Teunissen (PvdD), Esther Ouwehand (PvdD), Eva Akerboom (PvdD), Lammert van Raan (PvdD)
Onderwerpen: lucht natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34534-54.html