Gepubliceerd: 14 december 2018
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: lucht natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34534-34.html
ID: 34534-34

5,3 %
94,7 %

SP

GL

VVD

50PLUS

PvdA

D66

PvdD

DENK

CU

CDA

SGP

PVV

FVD


Nr. 34 AMENDEMENT VAN HET LID STOFFER

Ontvangen 14 december 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 3, tweede lid, wordt onder vervanging van «, en» aan het slot van onderdeel f door een puntkomma en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel g door «, en» een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • h. de beoogde inzet van netbeheerders, provincies, gemeenten en waterschappen en het financiële en juridische instrumentarium dat hiervoor ter beschikking wordt gesteld.

Toelichting

De indiener voorziet dat netbeheerders en decentrale overheden een belangrijke rol gaan spelen bij de energietransitie. Hij vindt het derhalve van belang dat dit aspect meegenomen wordt in het klimaatplan en dat netbeheerders en decentrale overheden financieel en juridisch in staat gesteld worden om de beoogde rol te spelen.

Stoffer