Gepubliceerd: 27 januari 2017
Indiener(s): Jesse Klaver (GL)
Onderwerpen: lucht natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34534-4.html
ID: 34534-4

Nr. 4 BRIEF VAN HET LID KLAVER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 januari 2017

Hierbij deel ik u mede dat naar aanleiding van het vertrek uit de Kamer van het lid Samsom, zijn plaats als tweede initiatiefnemer zal worden overgenomen door het lid Kuiken.

Het wetsvoorstel wordt daarnaast medeondertekend door de leden Roemer, Van Veldhoven en Dik-Faber.

Klaver