Gepubliceerd: 19 december 2018
Indiener(s): Lammert van Raan (PvdD)
Onderwerpen: lucht natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34534-59.html
ID: 34534-59

30,0 %
70,0 %

VVD

PvdA

CU

PvdD

SP

D66

50PLUS

GL

SGP

FVD

PVV

CDA

DENK


Nr. 59 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN

Voorgesteld 19 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het gerechtshof Den Haag de Staat heeft opgedragen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met ten minste 25% in 2020 ten opzichte van 1990;

constaterende dat dit betekent dat de uitstoot met ten minste zo'n 10 miljoen ton CO2 moet worden verminderd;

verzoekt de regering, om alle benodigde maatregelen te nemen om te voldoen aan het vonnis in de klimaatzaak van Urgenda;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan