3,3 %
96,7 %

PvdD

PvdA

FVD

CDA

CU

SGP

D66

VVD

GL

50PLUS

SP

PVV

DENK


Nr. 46 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 251

Ontvangen 19 december 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 2, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De zinsnede «streven Onze Ministers die het aangaat naar een» wordt vervangen door «is de».

2. De zinsnede «van 49%» wordt vervangen door «55%».

3. Na «in 2030 en» wordt ingevoegd «streven Onze Ministers die het aangaat naar».

Toelichting

Dit amendement stelt een harde resultaatverplichting van 55% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. Dit doel dient behaald te worden om de wereldwijde temperatuurstijging tot maximaal anderhalve graad te beperken.2

Van Raan Ouwehand Wassenberg Teunissen Akerboom