Nr. 29 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN C.S.

Ontvangen 6 december 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 2, tweede lid, wordt «2030 en» vervangen door «2030, is de reductie van de emissies van broeikasgassen 77% in 2040 en streven Onze Ministers wie het aangaat naar».

Toelichting

Dit amendement regelt dat per 2040 een CO2-reductie van 77% wordt gerealiseerd ten opzichte van 1990.

Het opnemen van een tussendoel in 2040 geeft een extra houvast op weg naar het uiteindelijke doel van 100% CO2-reductie in 2050. Dit doel dient behaald te worden om de wereldwijde temperatuurstijging tot maximaal anderhalve graad te beperken.

Van Raan Ouwehand Wassenberg Teunissen Akerboom