Nr. 37 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 18 december 2018

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 vervalt in de begripsbepaling van hernieuwbare energie de komma voor «als bedoeld».

B

In artikel 2, tweede lid, wordt «Onze Ministers wie» vervangen door «Onze Ministers die».

C

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «Onze Ministers wie» vervangen door «Onze Ministers die».

2. In het tweede lid, onderdeel a, wordt «doelen» vervangen door «doelstellingen».

D

In artikel 4, tweede lid, wordt «doelen» vervangen door «doelstellingen».

E

In artikel 5, vierde lid, wordt «genoemd in artikel 2» vervangen door «bedoeld in artikel 2».

F

In artikel 7, derde lid, onderdeel e, wordt «klimaat- energieverkenning» vervangen door «klimaat- en energieverkenning».

G

In artikel 8, derde lid, wordt «doelstelling, genoemd in artikel 2» vervangen door »doelstellingen, bedoeld in artikel 2».

H

Aan artikel 9 wordt toegevoegd «dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld».

Toelichting

Deze tweede nota van wijziging strekt tot het herstellen van enkele technische onvolkomenheden in het wetsvoorstel en voorziet in een gefaseerde inwerkingtredingsbepaling.

Klaver Asscher Beckerman Jetten Dik-Faber Yesilgöz-Zegerius Agnes Mulder Geleijnse