Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 7 december 2021
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Brief regering
Amendement
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Amendement
Brief regering
Brief regering
Leveren inbreng
Brief regering
Brief regering
Brief Algemene Rekenkamer
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)