Kamerstuk 35925-XVII-26

Motie van het lid Jasper van Dijk over het onverminderd voortzetten van programma's gericht op de aanpak van SRGR en hiv/aids

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 25 november 2021
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVII-26.html
ID: 35925-XVII-26

54,7 %
45,3 %

VVD

CU

PvdD

GL

PvdA

D66

JA21

FVD

CDA

Fractie Den Haan

SP

SGP

DENK

PVV

Groep Van Haga

BIJ1

Volt

Omtzigt

BBB


Nr. 26 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 25 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de covidpandemie de nood op het gebied van seksuele gezondheid (SRGR) en hiv/aids fors heeft verhoogd, zoals een toename van 1,4 miljoen ongewenste zwangerschappen alsmede het aantal meisjesbesnijdenissen, tienerzwangerschappen en kindhuwelijken;

verzoekt de regering programma's gericht op de aanpak van SRGR en hiv/aids de komende periode onverminderd door te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk