Kamerstuk 35925-XVII-59

Gewijzigde motie van de leden Hammelburg en Van der Lee over alle handels- en exportinstrumentaria voor eind 2022 in lijn brengen met Parijs en Glasgow (t.v.v. 35925-XVII-27)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 7 december 2021
Indiener(s): Alexander Hammelburg (D66), Tom van der Lee (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVII-59.html
ID: 35925-XVII-59
Origineel: 35925-XVII-27

78,0 %
22,0 %

SP

DENK

FVD

Fractie Den Haan

PVV

JA21

Omtzigt

D66

PvdA

Groep Van Haga

BIJ1

Volt

SGP

CU

VVD

CDA

BBB

PvdD

GL


Nr. 59 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN HAMMELBURG EN VAN DER LEE TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 27

Voorgesteld 7 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegend dat in Parijs en Glasgow fundamentele stappen zijn gezet richting het verduurzamen van onze handels- en exportinstrumentaria;

van mening dat alle Nederlandse handels- en exportinstrumentaria zo snel mogelijk verduurzaamd dienen te worden;

verzoekt het kabinet om alle handels- en exportinstrumentaria geheel in lijn te brengen met Parijs en Glasgow, en de Kamer in het tweede kwartaal van 2022 over de uitwerking hiervan te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hammelburg

Van der Lee