Kamerstuk 35925-XVII-53

Motie van de leden Van Haga en Van Weerdenburg over geen belastinggeld overmaken naar de taliban

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 25 november 2021
Indiener(s): Wybren van Haga (Groep Van Haga), Danai van Weerdenburg (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVII-53.html
ID: 35925-XVII-53

22,0 %
78,0 %

Groep Van Haga

Fractie Den Haan

PVV

CU

PvdA

Volt

D66

VVD

PvdD

CDA

JA21

Omtzigt

DENK

SP

FVD

BIJ1

BBB

GL

SGP


Nr. 53 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN VAN WEERDENBURG

Voorgesteld 25 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met Nederlands belastinggeld zorgmedewerkers in Afghanistan dreigen te worden betaald;

verzoekt de regering om geen belastinggeld over te maken naar de taliban, maar dit geld te investeren in de zorg in Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Van Weerdenburg