Kamerstuk 35925-XVII-9

Toezegging om een overzicht van partijen betrokken bij beleidsevaluaties met de Kamer te delen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 9 november 2021
Indiener(s): de Th. Bruijn
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVII-9.html
ID: 35925-XVII-9

Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 november 2021

Met deze brief gaat het kabinet in op de toezegging die de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft gedaan tijdens het Wetgevingsoverleg Jaarverslag BHOS op 24 juni 2021 (Kamerstuk 35 830 XVII, nr. 12). In het overleg zegde de minister toe om met de Kamer een overzicht te delen van de partijen die betrokken zijn bij beleidsevaluaties.

Bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, en dus ook bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, wordt intensief en op verschillende niveaus geëvalueerd. Hierbij maakt men onderscheid tussen beleidsevaluaties en evaluaties op project- of programmaniveau. De evaluaties van projecten en programma’s dienen als bouwstenen voor de beleidsevaluaties.

Beleidsdoorlichtingen worden altijd uitgevoerd door de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie IOB en de onderliggende beleidsevaluaties doorgaans ook.

Beleidsdirecties en ambassades zijn verantwoordelijk voor het laten evalueren van de projecten en programma’s die zij beheren. Soms laat ook IOB evaluaties op project- of programmaniveau doen, zoals in het verleden op de thema’s drinkwater, hernieuwbare energie en voedselzekerheid.

De evaluaties op project- en programmaniveau worden uitgevoerd door externe partijen. Het ministerie heeft hiervoor een raamovereenkomst voor evaluaties afgesloten met een 17-tal consortia van adviesbureaus en kennisinstellingen die door IOB zijn beoordeeld op hun methodologische kwaliteiten.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de 17 consortia waarmee het ministerie een raamovereenkomst heeft afgesloten voor project- en programma-evaluaties.

Penvoerder van het consortium

Andere leden van het consortium

BKP Economic Advisors

SQ Consult B.V.

Dialogic Innovatie & Interactie

Ecorys Nederland

Ecorys Poland; Weller Consulting; Carnegie Consulting

Erasmus University

Maastricht University with Ecol

ITAD

KIT Royal Tropical Institute

ADE Consulting and Advisory services; Fair & Sustainable Consulting B.V.

Center of Evaluation and Development (C4ED; Mannheimer Zentrum)

Particip

PWC Advisory N.V.

Stichting Amsterdam Institute for Global Health and Development; Vrije Universiteit Amsterdam

Rand Europe

Stichting SEO Economisch Onderzoek

MDF Training with Consultancy B.V.; Clingendael

MDF Training and Consultancy B.V.

Stichting SEO Economisch Onderzoek

ACE Europe

KU Leuven

International Organisation Development Ltd.

Panteia B.V.

Transition International

Transtec

Vivid Economics

IOB adviseert directies en ambassades bij hun evaluaties en neemt vaak ook deel aan de referentiegroep om toe te zien op de (methodologische) kwaliteit en de onafhankelijkheid. IOB verzorgt ook cursussen om de evaluatiecapaciteit binnen het departement te versterken.

Bij het evalueren van beleid gebruikt IOB niet alleen de beschikbare project- en programma-evaluaties, maar doet ook zelf onderzoek, in Nederland en in het buitenland. Hiervoor betrekt IOB vaak externe partijen en experts, ook buiten de partijen in bovengenoemde raamovereenkomst. Partijen, onderzoeksbureaus of individuele experts, worden geselecteerd op thematische en onderzoekexpertise, en onafhankelijkheid. Elke beleidsevaluatie wordt begeleid door een referentiegroep met externe leden, die toeziet op de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de evaluatie.

Partijen die in de periode januari 2018 tot oktober 2021 door IOB zijn betrokken, zijn ACE Europe, Aga Khan University Kenya, Campbell Collaboration, CBS, CEPS, Change in Contexts, CICAM, Clingendael, ECDPM, Ecorys, Ecovalue, Hoger beroepsonderwijs Haaglanden, KIT, Rijksuniversiteit Leiden, Nyenrode, ODI, Pieterson & Ebbers, Radboud Universiteit, Royal United Services Institute, Significant APE, SIPRI, Stichting Nedwork, TNO, ULC Consultants, United Nations University, Universiteit van Utrecht, Universiteit van Maastricht, Universiteit van Osnabrück, Upinion, Van Douwen Research and Consultancy, Vrije Universiteit/AIGHD en Zuercher Consulting.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Th.J.A.M. Bruijn